نمونه4

نباید از متهم شماره یک غفلت کرد

۱۳۹۱-۰۶-۱۸ در ۰۸:۳۱ توسط

در تمامی طول تاریخ از ابتدا همیشه جنگ بین حق و باطل در جریان بوده، جنگی به بلندای طول تاریخ که در هر برهه به تناسب تغییر شرایط اشکال متغیری داشته.

انبیای الهی علمداران جبهه حق بوده اند که در هر کجا که ظهور می کردند گروهی در مقابل ایشان قد علم می کردند و به مبارزه با آنها می پرداختند که در صدر آنها ملأ به وضوح به چشم می خورند.

به عبارتی دشمن مشترک تمامی انبیاء ملأ می باشند و این مسأله زمانبردار و جغرافیابردار نیست چراکه ملأ تنها با یک نبی در نیافتاده بلکه در مقابل تمامی انبیاء صف آرایی کرده و به مبارزه پرداخته است.ملأ اصطلاحی قرآنی است که در قرآن به دفعات آمده و به قشر مرفه جامعه اطلاق می شود که دشمنان اصلی جبهه حق می باشند. از آیات قرآن اینگونه برداشت می شود که طبقات ضعیف و متوسط جامعه عموماً در مقابل انبیا نمی ایستادند و اگر جایی هم ایستادند به واسطه خباثت ملأ بوده چراکه آنها اسیر حجاب حفظ منافع و قدرت نبودند و با قبول دعوت پیامبران و منادیان جبهه حق چیزی را از دست نمی دادند لکن طبقه مرفه و سرکش با حضور پیامبران منافع و استثمارگری خود را در خطر می دیدند،لذا به مقابله بر می خواستند.

در همین راستا بود که امام خمینی (ره)می فرمود:

جنگ ما، جنگ فقر و غناست و تا قیامت برپاست.و همچنین می فرمود:ما یک تار موی کوخ نشین را به تمام کاخ نشینان نمی فروشیم.

در قرآن کریم ملأ مؤمن هم داریم (مانند ملأ زمان حضرت سلیمان) لکن این موارد استثناء هستند و در قرآن اکثر موارد ملأ، فاسد هستند که البته همانطور که انبیا یکسان نیستند ملأ نیز یکسان نیستند.

در آیات متعدد مقابلات ملأ با انبیاء الهی ذکر شده :

(اعراف-۶۰) مقابلات ملأ با حضرت نوح علیه السلام

(اعراف-۶۶)مقابلات ملأ با حضرت هود علیه السلام

(اعراف-۷۵و ۷۷) مقابلات ملأ با حضرت صالح علیه السلام

(اعراف-۸۸ )مقابلات ملأ با حضرت شعیب علیه السلام

(اعراف-۱۰۷) مقابلات ملأ با حضرت موسی علیه السلام

 

شگردهای ملأ برای دستیابی به اهداف شوم خود:

ملأ برای رسیدن به اهداف خود از ابزار زر و زور و تزویر و …و به طور کلی از هر ابزاری استفاده می کنند.

تبلیغات یکی از ابزارهایی است که ملأ برای دستیابی به اهداف خود از آن بهره فراوان می گیرند و توسط آن به ایجاد خلل و شکاف در میان عناصر جبهه حق می پردازند. رواج مطالب و شایعات کثیف و بی سند و مدرک در جامعه، القای شبهات در اذهان مردم نسبت به اندیشه ها و رهبران جبهه حق، اتهام افکنی به رهبران جبهه حق، بی خاصیت کردن پیروان جبهه حق و … از کارکردهای استفاده از عنصر تبلیغات توسط این گروه معاند می باشد.

از مواردی که ملأ به شبهه افکنی در جامعه می پردازند می توان به آیه ۷۵ سوره اعراف اشاره کرد که بر طبق این آیه ملا به سراغ مستضعفانی رفتند که به حمایت حضرت شعیب برخواسته بودند و شروع به شبهه افکنی برای ایجاد تردید در میان آنها نسبت به حضرت شعیب کردند به این شکل که در اصل نبوت حضرت صالح تشکیک میکردند.

اعراف- ۹۰: ملأ در قوم حضرت شعیب به سم پاشی تبلیغاتی می پردازند به این نحو که به مردم القاء می کنند که اگر در مسیر حضرت شعیب قرار بگیرند از لحاظ اقتصادی و … متضرر می شوند. به عبارتی ملا سر مردم کلاه نگذاشتن را خسران می دانند.

ملأ در جریان معجزات حضرت موسی به اتهام افکنی نسبت به موسی علیه السلام پرداخته و از خود اینگونه عکس العمل نشان دادند که گفتند: موسی حتما جادوگر ماهری است.

کسانیکه خودشان ساحران را جمع می کنند و به آنها پول می دهند و تا مرفق دستشان به سحر آلوده است شخصیتی پاک مانند موسی (ص) را متهم می کنند به سحر.

– ملا پس از شکست در برابر معجزات موسی اینگونه تحلیل می دهند که موسی می خواهد شما مردم را از شهرتان بیرون کند و خودش بیاید و موسی را به قدرت طلبی متهم می کنند.

اعراف-۱۲۷: ملأ بعد از اینکه دیدند ابزار تزویر دیگر کارایی ندارد باز هم دست از کار نکشیدند و این بار از ابزار زور استفاده کردند. حال ملأ، موسی را بعد از متهم کردن به ساحر بودن به إفساد فی الأرض نیز متهم کردند. فرعون به تحریک ملأ دستور قتل عام عمومی صادر کرد. این قتل عام چگونه بوده؟ ملأ کاری کردند که افراد این قوم بی خاصیت بشوند. آیه قرآن می فرماید شما اگر یک نفر را بکشی گویا یک نسل را کشتی. در این آیه قتل به یک معنا کشتن و به یک معنا بی خاصیت کردن است.تهاجم فرهنگی وسرگرم کردن مردم به امور پوچ و رواج اعتیاد و … هم شیوه هایی دیگر برای بی خاصیت کردن مردم است.

هنوز این مسأله حل نشده که فرعون تحت تأثیر و زیر منّت ملأ است یا برعکس ولی در هر حال افق اینها یکی است مانند مسأله آمریکا و اسراییل که این سؤال در مورد آنها وجود دارد که آیا آمریکا تحت سیاست های اسراییل اداره می شود و یا اسراییل تحت سیاستهای آمریکاست؟!


ملأ در مواقع روی دادن اتفاقات مهم و مفید به سیاه نمایی پرداخته و عنصر محرّک جوامع یعنی امید را در دل مردم از بین می برند. همانند سیاه نمایی ها، یأس آفرینی ها، سنگ اندازی ها و کار شکنی هایی که از اول انقلاب در کشور از جانب گروهی از سرمایه داران بزرگ در جریان هر اتفاق بزرگ و تأثیرگذاری همچون: مقابله با مفاسد اقتصادی، اصلاح نظام های بانکی، جراحی بزرگ اقتصادی و … صورت گرفته است.

اعراف- ۱۰۹: اولین عکس العمل در قبال معجزات و پیروزی موسی را ملأ به راه می اندازند.

در این رابطه می توان از فتنه سال ۸۸ یاد کرد که ملأ حامی جریان فتنه بعد از ضربه ای که از رأی ۴۰ میلیونی جبهه مقابل خود دیدند به بر پا کردن فتنه در کشور اقدام کردند.

فرعون و ملأ او اقتصاد را به دست گرفته و به واسطه آن بر عرصه سیاست و فرهنگ سیطره پیدا کرده اند.

ملأ دارای قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بوده و نتیجتاً به راحتی قدرت پرونده سازی برای صالحان را دارند. آنها در طول تاریخ رندی کرده و به خوبی بازی را و میدان بازی را عوض می کنند.

ملأ مسبب استضعاف سایر اقشار جامعه اند. امام صادق(ع) می فرمایند:

مردم گرسنه و بیچاره نشدند مگر اینکه عده ای زمین وسیع خدا را بر عده دیگر تنگ کردند.

فاش کردن دستهای پنهان ملأ تکلیف شرعی تک تک دینداران واقعی:

-چرا قرآن در یک سوره اینقدر از ملأ می گوید ؟ زیرا نباید متهم شماره ۱ که همین ملأ هستند را گم کرد. قرآن در سوره اعراف به ما جریانشناسی را یاد می دهد و اینکه باید هوشیار بوده و بتوانیم خط را پیدا کنیم. حرکات ملأ در جریان فتنه باید بازخوانی شود و هرچه جلوتر برویم دستها آشکار تر می شود. البته نباید انتظار داشته باشیم در هر بخش ملأ را مستقیم ببینیم بلکه در فتنه ها باید عوامل اصلی را پیدا کرد. در تمامی فتنه های طول تاریخ دست ملأ را باید به دقت پیدا کرد.

هر چه جلوتر می رویم می بینیم که این گروه پیچیده تر عمل می کنند مثلاً ملأ زمان حضرت شعیب ایشان را تهدید به سنگسار می کنند لکن ملأ زمان موسی کلیم پیچیده تر و در نتیجه ملأ زمان رسول خدا (شریعت ختمیه)نیز سخت تر و پیچیده تر می شوند. لذا در زمان کنونی نباید دنبال مار و اژدها گشت بلکه ملأ زمانمان تغییر کرده و باید شگردهای ملأ زمان خودمان را بشناسیم. که از نمونه های این شگردها می توان به إعمال شیطنت از طریق روزنامه ها و ماهواره و امواج و فضاهای مجازی و اینترنت و … اشاره کرد.

باید بتوانیم دستان توطئه گر ملأ زمانمان را پیدا کنیم. کسانی که می خواهند با مفسدین مبارزه کنند باید دنبال سرشاخه های اصلی بگردند. مبارزه با اژدهای هفت سر فساد کار آسانی نیست، چرا که ملأ در این عرصه زرنگ بازیها و شیطنتهای خاصی را از خود نشان می دهند.

تکلیف دینداران واقعی این است که همچون موسی دست ملأ زمان خود را پیدا و فاش کنند.

و اگر دشمن و ملأ زمان مدام از طریق فقر و اقتصاد به ما حمله می کنند متدینان باید این حملات را پاسخ دهند و در صدد رفع نیازهای اقتصادی و … کشور برآیند و از همین باب است که مقام معظم رهبری تلاش برای پیشبرد اقتصاد کشور را جهاد معرفی کرده و سالی را با عنوان سال جهاد اقتصادی به این مسأله اختصاص می دهند.

۱۲۸ اعراف :در این آیه موسی(ص) رمز پیروزی را به قومش یاد می دهد و اینکه زر و زور و تزویر رمز پیروزی نیست.والعاقبه للمتقین: متدیّنینی که می خواهند در مقابل جبهه کفر آمریکا و روباهی مانند انگلیس ایستادگی کنند باید تقوا داشته باشند. اما این آیه از کدام تقوی سخن می گوید؟! تقوی در سکوت یا تقوی در میدان؟!

 

اعراف – ۱۲۹: موسی سحرها را کنار زد و در مقابل آنها پیروز شد لکن می بینیم تبلیغات سوء ملأ و بی بصیرتی قوم کار را به جایی می کشاند که حرف ملأ از دهان قوم خارج می شود و به عبارتی بنی اسراییل تحت تأثیر تبلیغات، تهدیدها و ارعابهای ملأ قرار گرفته و در کمال قدر نشناسی ابراز می دارند که؛ قبل از به دنیا آمدنت ما را به کشتن دادی و حالا هم ما را اذیت می کنی. بنی اسراییلی ها فرعونی شدند با این تفاوت که فرعون آدمهای عادی را می کشت و بنی اسراییل پیامبران را.

به شدت باید مراقب بود که تحت تأثیر ملأ زمان به سمت فرعونی شدن حرکت نکنیم. چرا که هرکس هر زمان وارد جبهه مفسدین بشود عاقبت فرعون و ملأش را پیدا می کند و اگر کسی در اشرافی گری غرق هست، در جبهه موسی نیست ولو برای موسی سینه بزند.

از سوی دیگر سوره کهف جوانانی را معرفی می کند که جزء ملأ بودند ولی خودشان را از آن فضا کندند. اگر کسی از مسیر نادرست برگردد قطعاً خدا وعده کرده که دست او را می گیریم البته بدون سختی و فشار نخواهد بود. الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور.

تمام طول تاریخ جنگها شکل گرفت تا صدای انبیاء پخش نشود لکن انبیاء با تحمل سختی های فراوان این مسیر را سالم و نورانی نگه داشتند و امروز می بینیم که دنیا از این صدا پر شده است و ملت ها بیدار شده اند و بیداری اسلامی و خیزش های اسلامی در سراسر جهان روز به روز در حال گسترش است . إن شاء الله.

 

امام خمینی (ره):

امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است. و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده اند می بوسم،و سلام و درودهای خالصانه خود را به همه غنچه های آزادی و کمال نثار می کنم.

صحیفه امام-جلد۲۱-صفحه ۷۴-پیام به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه(قبول قطعنامه ۵۹۸)

Comments are closed.