جلسات بر اساس موضوع

واقعه امروز شورای شهر ننگ شهرمان شد

۱۳۹۱-۰۸-۲۹ در ۱۴:۵۸ توسط

 

واقعه امروز شورای شهر ننگ شهر ما شد.

 

استاد روح درادامه جلسات تفسیر قرآن کریم ودر چهارمین جلسه از سلسله جلسات ماه محرم که درمسجد صاحب الزمان برگزار میشود ودر ادامه تبیین وظایف مومنین درقبال جامعه دینی،به قضایای امروز شورای شهر مشهد ورای ده عضو شورای شهر به قبول استعفای دکتر سرویها پرداخته واتفاق افتاده را ننگی برای شهر خواندند.

استاد روح ادامه دادند:

به رفیقمان(دکتر سرویها)نسبت میدهند که روحیه کار جمعی ندارد.آری ما روحیه کار جمعی که درآن حرام خدا را ماست مابیزه کنند،نداریم.

استاد روح درادامه  درتفسیر آیه ۱۷۹سوره آل عمران چنین فرمودند:

بنای خدا این نیست که پاکان با ناپاکان مخلوط باقی بمانند وحتما آزمایش میشوند وصفوف از هم تفکیک خواهد شد.

روی پیشانی منافقین ننوشته است منافق.ادعای اصولگرایی داشتن فایده ای ندارد وحتما غربال گری الهی اتفاق می افتد تا طیبات از خوائص تفکیک شود.

برخی جمع ها کثیف میشوند وحتی در چهره این جماعت به سفارش روایات معصومین،لبخند هم نباید زد.

خدا ولی مومنین است واگر عده ای دست به یکی کرده اند ومومنی را زدند،خدا خود از آن مومن دفاع خواهد کرد.

ای کاش این نماینده ها به نام خدا ورسول جلو نیامده بودندومتاسفانه فریب ریش وپشم وتسبیح و حج رفتنش را خورده ایم.

در ادامه استاد روح سخنان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)در لحظه شناسی زینب کبری(سلام الله علیه)را از صفحه۱۶۱کتاب انسان ۲۵۰ساله بیان نمودند.

فایل صوتی کامل جلسه

متن کامل استعفای آقای دکتر سرویها

فیلم سخنرانی آقای سرویها در زمینه نقد بر عملکرد شهرداری در مسجد صاحب الزمان

دیدگاهتان را بنویسید