جلسات سخنرانی بر اساس زمان

جلسات سخنرانی استاد روح در مسجد صاحب الزمان در ماه محرم – سال ۱۳۹۱

۱۳۹۱-۰۹-۰۱ در ۱۹:۵۸ توسط

 

 

شب اول

شب دوم

شب سوم

شب چهارم – ۲۸آبان ۱۳۹۱ (گزیده ای از این جلسه را می توانید با عنوان واقعه امروز شورای شهر ننگ شهر ما شد در اینجا مشاهده کنید)

شب پنجم – ۲۹ آبان ۱۳۹۱ (گزیده ای از این جلسه را می توانید با عنوان پشت سر نیروی صالح را نبایستی خالی کرد در اینجا مشاهده کنید)

 

این مطلب تکمیل خواهد شد …

Comments are closed.