دسته‌بندی نشده

پرونده ویژه/سبک زندگی

۱۳۹۲-۰۴-۱۹ در ۲۰:۲۲ توسط

 

دانلود فایل صوتی شب اول ماه مبارک رمضان-سه شنبه ۱۳۹۲/۴/۱۸

موضوع جلسه:کمیت وکیفیت غذا خوردن مومنین

 

دانلود فایل صوتی شب دوم ماه مبارک رمضان-چهارشنبه ۱۳۹۲/۴/۱۹

موضوع جلسه: نکوهش پر خوری وبد خوری مومنین

 

دانلود فایل صوتی شب سوم ماه مبارک رمضان-پنجشنبه۱۳۹۲/۴/۲۰

موضوع جلسه:تشریح نامه ۴۵ نهج البلاغه(نامه امیر المومنین به عثمان بن حنیف)

 

دانلود فایل صوتی شب چهارم ماه مبارک رمضان-جمعه۱۳۹۲/۴/۲۱

موضوع جلسه:مبارزه با نفس

 

دانلود فایل صوتی شب پنجم ماه مبارک رمضان-شنبه۱۳۹۲/۴/۲۲

موضوع جلسه:لزوم تهذیب نفس و راه های به تحقق رساندن این امر مهم

 

دانلود فایل صوتی شب ششم ماه مبارک رمضان-یکشنبه۱۳۹۲/۴/۲۳

موضوع جلسه:همت

 

دانلود فایل صوتی شب هفتم ماه مبارک رمضان-دوشنبه۱۳۹۲/۴/۲۴

موضوع جلسه:مبارزه با شهوات

 

دانلود فایل صوتی شب هشتم ماه مبارک رمضان-سه شنبه۱۳۹۲/۴/۲۵

موضوع جلسه:مبارزه با نفس وترک عادات

 

دانلود فایل صوتی شب نهم ماه مبارک رمضان-چهارشنبه۱۳۹۲/۴/۲۶

موضوع جلسه:ترک عادات(۲)

 

دانلود فایل صوتی شب دهم ماه مبارک رمضان-پنجشنبه۱۳۹۲/۴/۲۷

موضوع جلسه:اصلاح نفس۱

 

دانلود فایل صوتی شب یازدهم ماه مبارک رمضان-جمعه۱۳۹۲/۴/۲۸

موضوع جلسه:اصلاح نفس۲

 

دانلود فایل صوتی شب دوازدهم ماه مبارک رمضان-شنبه۱۳۹۲/۴/۲۹

موضوع جلسه:اصلاح نفس۳

 

دانلود فایل صوتی شب سیزدهم ماه مبارک رمضان-یکشنبه۱۳۹۲/۴/۳۰

موضوع جلسه:صبر واستقامت

 

دانلود فایل صوتی شب چهاردهم ماه مبارک رمضان-دوشنبه۱۳۹۲/۴/۳۱

موضوع جلسه:شیطان و وسوسه های وی

 

دانلود فایل صوتی شب پانزدهم ماه مبارک رمضان-سه شنبه۱۳۹۲/۵/۱

موضوع جلسه:تغییر

 

دانلود فایل صوتی شب شانزدهم ماه مبارک رمضان-چهارشنبه۱۳۹۲/۵/۲

موضوع جلسه:دشمنی شیطان با مومنین ونوع برخورد مومنین با وی

 


Comments are closed.