دیگران

موضوع امامت از نگاه رهبر انقلاب و توجه به فقرا / جلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

۱۳۹۳-۰۴-۰۶ در ۱۳:۲۱ توسط

فایل صوتی جلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ در مسجد صاحب الزمان مشهد با سخنرانی استاد روح

(اشکالات متن زیر از نظر املایی و ویرایشی بزودی اصلاح خواهد شد و جهت سرعت در انتشار فایل سخنرانی درج گردیده است)

امشب بیانات رهبری را در خصوص اصل مفهوم امامت بررسی می کنیم.

ص ۵۹ مبحث امامت: امامت اوج مطلوب اداره زندگی بشر

در اسلام دو جور امامات داریم امامت بالصاله و امامت بتبع

–          امام اصل حتما نصب مستقیم الهی لازم دارد. حتما عصمت کبری الهی لازم دارد امام مالک اشتر لازم نیست مستقیم توسط خدا نصب شود و یا عصمت الهی داشته باشد که جلوتر از آن سخن می گوییم.

–          اسلام انسانها را بدست هرکسی نمی سپارد و اسلام برای تمام انسانها احترام قائل است. حتی برای یک نماز جماعت، اسلام برای امام جماعت قیودی زده است و هرکسی نمی تواند امام جماعت باشد.

–          امام کسی است که هم درست می فهمد و هم درست عمل می کند.

–          دقیقه ۱۳ و سخنان استاد روح در خصوص غفلت جریان تشیع.

–          اسلام می گوید آنقدر بک یک نفر زکات بده که بی نیاز بشود تا دیگر بازنگردد. اینرا برای مردم توضیح دهید.

–          حضرت امیر فرمود القبر خیر من الفقر

آدم بمیرد بهتر است ک فقیر باشد.

خیلی حرف عجیبی است.

گفتن از زنبور ناممکن بود

با کسی که عمرش …

–          حضرت امیر به امام مجتبی فرمود هر چیزی که برای خودش دوست دارد برای برادر مومن اش دوست داشته باشد.

و چیزی را که برای خود نمی پسندی برای مسلمان دیگر هم نپسند.

–          روزی که درد در آدمی مرد، آن آدم هم مرده است.

–          گاهی می شود بی دردی در آدمی نهادینه می شود !

–          امام سجاد از جایی رد می شدند و عده ای جزامی نشسته بودن و به ایشان تعارف کردن بفرمائید و امام گفتن نمی توانم بخاطر روزه بودن با شما هم پیاله شوم ولی امام اینها را به منزل خود دعوت کرد و برای انها سفره آرایی کرد و در کنار اینها نشست و افطار کرد.

–          از دقیقه ۳۱ به بعد برگشتن به متن کتاب انسان ۲۵۰ ساله.

–          ص۹۱ کتاب را خواندیم و گفتیم ۳ گروه به حضرت امیر حمله ور شدند. ادامه آنرا می خوانیم.

Comments are closed.