دسته‌بندی نشده

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – ١٣٩٧/۷/۲۸

۱۳۹۷-۰۷-۲۹ در ۱۴:۱۳ توسط

شب یازدهم صفر١۴۴٠ه.ق
موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – ١٣٩٧/۷/۲۸

رهبری: حوزه هنوز الگوی زندگی اسلامی ارائه نداده است.

استاد: اولین کسی که باید اصلی ترین جهت گیریش عدالت باشد، روحانیت است.

برچسب‌ها, , , , ,

Comments are closed.