دسته‌بندی نشده

موضوع : قدرت در اسلام -حکومت صالحان – عدالت در اسلام – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی مهارتهای قضایی – عدالت قضایی – ۵-۸-۹۷

۱۳۹۷-۰۸-۱۱ در ۰۹:۴۰ توسط


شب هجدهم صفر١۴۴٠ه.ق

موضوع : قدرت در اسلام  -حکومت صالحان – عدالت در اسلام  – دغدغه عدالت در مسئولان – برخی مهارتهای قضایی –  عدالت قضایی – ۵-۸-۹۷

 

برچسب‌ها, , , , , , , ,

Comments are closed.