بدفهمی از دین / عدالت در اسلام / قدرت در اسلام

موضوع : قدرت دراسلام – عدالت در اسلام – موانع اجراى عدالت – بدفهمی از دین – خوارج ، خشک مقدسان بحران ساز – ١٣٩٧/٩/١ کتب: جاودانه تاریخ،انسان٢۵٠ساله،نهج البلاغه،علل الشرائع ج ١

۱۳۹۷-۰۹-۰۹ در ۰۷:۱۶ توسط

موضوع :  قدرت دراسلام – عدالت در اسلام – موانع اجراى عدالت – بدفهمی از دین – خوارج ، خشک مقدسان بحران ساز – ١٣٩٧/٩/١
کتب: جاودانه تاریخ،انسان٢۵٠ساله،نهج البلاغه،علل الشرائع ج ١

فایل سخنرانی :

فایل پرسش و پاسخ :

برچسب‌ها, , , , , , , ,

Comments are closed.