قدرت در اسلام / کارکردهای اختصاصی حکومت صالحان

موضوع : قدرت دراسلام – کارکردهای اختصاصی حکومت صالحان – یاد خداوند سبحان (برای مسئولین و مردم) -ذکر مثال قرآنی براى مساله ی ذکر- داستان ذوالقرنین – ۲۰-۱۰-۱۳۹۷

۱۳۹۷-۱۱-۰۹ در ۰۱:۲۳ توسط

صوت سخنرانی :

برچسب‌ها, , , ,

Comments are closed.