داستان حضرت موسی و فرعون / قدرت در اسلام / کارکردهای اختصاصی حکومت ناصالحان

موضوع : قدرت دراسلام – تفاوت حکومت صالحان و حکومت ناصالحان -کارکرد های اختصاصی حکومت ناصالحان – داستان حضرت موسی و فرعون – ۱۱-۱۱-۱۳۹۷

۱۳۹۷-۱۱-۱۶ در ۰۳:۲۷ توسط

برچسب‌ها, , , , ,

Comments are closed.