داستان حضرت موسی و فرعون / قدرت در اسلام / کارکردهای اختصاصی حکومت صالحان / کارکردهای اختصاصی حکومت ناصالحان

موضوع : قدرت دراسلام – تفاوت حکومت صالحان و حکومت ناصالحان -داستان حضرت موسی و فرعون – ۲۵-۱۱-۱۳۹۷

۱۳۹۷-۱۱-۲۶ در ۰۹:۰۲ توسط

برچسب‌ها, , , ,

Comments are closed.