Category Archive : مجموعه خطبه‌های رهبری در نماز جمعه‌ی‌ تهران درباره آزادی

مجموعه خطبه‌های رهبری در نماز جمعه‌ی‌ تهران درباره آزادی

       رهبری عزیز انقلاب / مجموعه خطبه‌های رهبری در نماز جمعه‌ی‌ تهران درباره آزادی      23 نوامبر, 2012

مجموعه خطبه‌های نماز جمعه‌ی‌ تهران درباره آزادی   نسخه چاپی در این رابطه بخوانید : بیانات / خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران بیانات / خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران بیانات / خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران بیانات / خطبه‌هاى نماز جمعه‌ تهران بیانات…… بیشتر »