بدفهمی از دین / عدالت در اسلام / قدرت در اسلام

موضوع : قدرت دراسلام – عدالت در اسلام – موانع اجراى عدالت – بدفهمی از دین – خوارج ، خشک مقدسان بحران ساز – ١٣٩٧/٩/١ کتب: جاودانه تاریخ،انسان٢۵٠ساله،نهج البلاغه،علل الشرائع ج ١

نوامبر 30, 2018 در 7:16 ق.ظ توسط

موضوع :  قدرت دراسلام – عدالت در اسلام – موانع اجراى عدالت – بدفهمی از دین – خوارج ، خشک مقدسان بحران ساز – ١٣٩٧/٩/١
کتب: جاودانه تاریخ،انسان٢۵٠ساله،نهج البلاغه،علل الشرائع ج ١

فایل سخنرانی :

فایل پرسش و پاسخ :

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

Comments are closed.