جلسه چهارم شرح فقره ی : وهب لی تکذیبا لمن قصبنی

✅شرح دعا مکارم الاخلاق( و هب لی تکذیبا لمن قصبنی)👈جلسه چهارم ۹۸/۲/۱۸

آگوست 13, 2019 در 5:09 ب.ظ توسط

دانلود صوت


خلاصه مطالب

✳️عوامل لغزش در قرآن
🔷انسان از دشمنان و یا دوستانی که دشمنی میکنند عاری نیست!
🔹متاسفانه در تاریخ تصوف ما عده ای دچار سوء فهم شدند به عنوان مبارزه با نفس خواستند نفس خودشان را خُرد و خراب کنند، بشکنند، بلکه گفتند باید نفس خودمان را بکشیم اما آنچه اسلام به ما یاد میدهد تهذیب نفس است، رشد دادن نفس است، تربیت نفس است.
_همانطور که ظلم کردن گناه است، زیربار ظلم رفتن هم گناه است⛔️
🔶هر شخصیتی که رشد میکنند، آن جایگاه مال خودشان نیست! از این رو بدگویی کردن نسبت به آن شخصیت، گناه بزرگتری دارد و این به اعتبار جایگاهی است که مکتب به او داده است.
🔸قرآن ضابطه که اینجا مشخص میکند پشت سر سخن گفتن نیست مشکل این است که آنچه که گفته میشود مبنا درست و آگاهانه ندارد، خلاف آگاهی گفته شده است.
👈عامل سوم لغزش: پیروی کورکورانه
☝️قرآن یک عیبی را که در همه ی امت ها وجود داشته است را این طور بیان میکند: وقتی کسانی می آمدند و سخنانی نو و مستدل برای اینها میگفتند؛ چون یک انس ذهنی با گذشته خودشان داشتند لذا تصور میکردند هر چه که مخالف گذشته شان باشد درست نیست.یعنی درگذشته خودشان توقف کردن! حتی اجازه بازنگری به خودشان ندادند!!!که آیا آنچه در گذشته به آن معتقد بودند امروز درست است؟ به عبارتی سند حجیت روش غلطشان این بوده که، اجدادشان اینکار را میکردند و دلیل هدایتشان این بود که دنبال آنها راه افتادند.
_ هر پیامبری که حرف جدید برایشان میآورد واکنششان این بود که گذشتگان ما بهتر بودند.
🤔 از اینکه دنبال هدایت نیستند معلوم میشود حرف آباء برایشان طریقیت نداشته است، بلکه موضوعیت داشته است.
👈اگر میخواهی بری سمت خدا باید بروی به سمت کسی که خدا نصبش کرده است؛( اطیعوالله و اطیعوالرسول اولی الامر منکم)
_از این آیات عدم پیروی کورکورانه، عده ای عدم تقلید را فهمیدند؛ خیر!!! قرآن میفرماید اگر نمیدانید از کسی که میداند بپرسید!
_تقلید در اصول دین که نداریم در فروع دین هم نداریم، بلکه در اکثر فروع فروع دین تقلید میکنیم(مثلا در اصل نماز که تقلید نمیکنیم)
👈عامل چهارم: پیروی کورکورانه از عالم(شخصیت کاریزماتیک)
_ در این نوع پیروی سرسپردگی وجود دارد که شخص تشکیک هم نمیکند، که البته این پیروی باعث گمراهی خیلی ها شده است!!!
_آیات نشان میدهد که شخص، عامل هدایت داشته است، اما به جای اینکه به حرف خدا بچسبد، به حرف یک شخصیتی که خودش تراشیده، چسبیده است.
_نویره آخر عمر گفت اینقد اطاعت از معاویه کردم، که اگر از خدا اطاعت کرده بودم از اولیاء الله میشدم.

*به نقل از کانال ostadrooh@

برچسب‌ها:, , , , , ,

Comments are closed.