Category Archive : نمونه2

سخنان استاد روح پیرامون مغالطات برخی اشخاص در این روزها (آموش علم منطق)

       نمونه2      ۳۱ مرداد, ۱۳۹۱

۳ جلسه از سخنرانی های استاد روح در مشهد در خردادماه سال ۱۳۹۰ که پیرامون مغالطات و علم منطق بوده، که چرایی پرداختن به این موضوع ، بدلیل برخی جنجال آفرینی ها توسط اشخاص و رسانه ها در طی چند…… بیشتر »