موضوع : قدرت دراسلام – کارکردهای اختصاصی حکومت صالحان – یاد خداوند سبحان (برای مسئولین و مردم) -ذکر مثال قرآنی براى مساله ی ذکر- داستان حضرت یوسف صدیق – ۱۳-۱۰-۱۳۹۷

       عدالت در اسلام / قدرت در اسلام / کارکردهای اختصاصی حکومت صالحان      ۹ بهمن, ۱۳۹۷

متن سخنرانی : دانلود صوت خلاصه ی هفت ماه گذشته ی مبحث قدرت در اسلام، از زبان استاد روح حفظه الله تعالی  

موضوع : درآستانه ی یوم الله ۹دی : بررسی نقش رهبری در مدیریت بحران ها – ١٣٩٧/١٠/۶ – بررسی برخی از حوادث  تاریخ انقلاب اسلامی از جمله؛ ١.موضع رهبری در مساله تهاجم عراق به کویت و… ٢.اختلافات مجلس ششم و قوه قضاییه

       تقش رهبری در مدیریت بحرانها / رهبری عزیز انقلاب      ۷ دی, ۱۳۹۷

صوت کامل سخنرانی جلسه استاد روح(حفظه الله) :