موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – ١٣٩٧/۷/۲۸

       اسلاید      ۲۹ مهر, ۱۳۹۷

شب یازدهم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – ١٣٩٧/۷/۲۸ رهبری: حوزه هنوز الگوی زندگی اسلامی ارائه نداده است. استاد: اولین کسی که باید اصلی ترین جهت گیریش عدالت باشد، روحانیت است.

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – ١٣٩٧/۷/۲۷

       اسلاید      ۲۹ مهر, ۱۳۹۷

شب دهم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام قطعاتی از کتاب عدالت هویت و شاخص انقلاب اسلامی مردم اگر به دنبال تحقق عدالت هستند باید افرادی را انتخاب کنند که آنها هم دغدغه تحقق عدالت…… بیشتر »

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وجود عدالت فردی لازمه تحقق عدالت اجتماعی – مساله ی زهد -١٣٩٧/۷/۲۶

       اسلاید      ۲۹ مهر, ۱۳۹۷

شب نهم صفر١۴۴٠ه.ق صوت کامل سخنرانی جلسه استاد روح(حفظه الله) موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وجود عدالت فردی لازمه تحقق عدالت اجتماعی منتخبی از بیانات رهبر معظم انقلاب در کتاب معیشت مومنانه چه کنیم…… بیشتر »

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وجود عدالت فردی لازمه تحقق عدالت اجتماعی – مساله زهد -١٣٩٧/۷/۲۵

       اسلاید      ۲۹ مهر, ۱۳۹۷

شب هشتم صفر١۴۴٠ه.ق صوت کامل سخنرانی جلسه استاد روح(حفظه الله) موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وجود عدالت فردی لازمه تحقق عدالت اجتماعی -١٣٩٧/۷/۲۵ منتخبی از بیانات رهبری عزیز انقلاب در کتاب معیشت مومنانه  …… بیشتر »

موضوع عام: قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وجود عدالت فردی لازمه تحقق عدالت اجتماعی – ١٣٩٧/۷/۲۴

       اسلاید      ۲۹ مهر, ۱۳۹۷

شب هفتم صفر١۴۴٠ه.ق صوت کامل سخنرانی جلسه استاد روح(حفظه الله) موضوع عام: قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وجود عدالت فردی لازمه تحقق عدالت اجتماعی – ١٣٩٧/۷/۲۴ منتخبی از بیانات رهبری عزیز انقلاب در کتاب معیشت مومنانه

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وجود عدالت فردی لازمه تحقق عدالت اجتماعی – مساله ی زهد – ١٣٩٧/۷/۲۳

       اسلاید      ۲۹ مهر, ۱۳۹۷

شب ششم صفر١۴۴٠ه.ق صوت کامل سخنرانی جلسه استاد روح(حفظه الله) موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – وجود عدالت فردی لازمه تحقق عدالت اجتماعی – مساله ی زهد – ١٣٩٧/۷/۲۳ منتخبی از بیانات رهبری عزیز انقلاب…… بیشتر »

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام -عدالت فردی لازمه ی تحقق عدالت اجتماعی – مساله ی زهد – ١٣٩٧/۷/۲۲

       اسلاید      ۲۹ مهر, ۱۳۹۷

شب پنجم صفر١۴۴٠ه.ق صوت کامل سخنرانی جلسه استاد روح(حفظه الله) موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام -عدالت فردی لازمه ی تحقق عدالت اجتماعی – مساله ی زهد – ١٣٩٧/۷/۲۲ منتخبی از بیانات رهبری عزیز انقلاب در…… بیشتر »

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – عدالت فردی و اصلاح نفس مقدمه ی لازم تحقق عدالت اجتماعی – زهد- ۲۱-۷-۱۳۹۷ به همراه کلیپ

       اسلاید      ۲۹ مهر, ۱۳۹۷

شب چهارم صفر۱۴۴۰ه.ق موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – عدالت فردی و اصلاح نفس مقدمه ی لازم تحقق عدالت اجتماعی – زهد- قطعاتی از کتاب «معیشت مومنانه» ۲۱-۷-۱۳۹۷ فایل کامل سخنرانی :   کلیپهای استخراج…… بیشتر »

موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – عدالت فردی و اصلاح نفس مقدمه ی لازم تحقق عدالت اجتماعی – ۲۰-۷-۹۷

       اسلاید      ۲۲ مهر, ۱۳۹۷

شب سوم صفر١۴۴٠ه.ق موضوع : قدرت در اسلام – جایگاه عدالت در اسلام – عدالت فردی و اصلاح نفس مقدمه ی لازم تحقق عدالت اجتماعی – بیانات رهبری عزیز انقلاب در موردجایگاه عدالت در کتاب عدالت هویت وشاخص انقلاب اسلامی